(Chlamydotis)

Жорға дуадақ (Chlamydotis undulata)