Алабұғалар (Perca)

Балқаш алабұғасы (Perca schrenki)