(Anguidae)

(Ophisaurus)

Сары жылан (Ophisaurus apodus)