Тұқылар (Cyprinidae)

Шортантәрізді ақмарқалар (Aspiolucius)

Шортантәрізді ақмарқа (Aspiolucius esocinus)

Қаяздар (Barbus)

Арал қаязы (Barbus brachycephalus brachephalus)

Каспий қаязы (Barbus capito conocephalus)

Сүйрікқанаттар (Capoetobrama)

Сүйрікқанат (Capoetobrama kuschakewitschi orientalis)

Торталар (Rutilus)

Ойықтіс (Rutilus frisii kutum)

Қара-балықтар (Schizothorax)

Көкбас (Schizothorax argentatus pseudaksaiensis)