Алабұғалар (Percidae)

Алабұғалар (Perca)

Балқаш алабұғасы (Perca schrenki)