Tailed amphibians (Caudata)

Asiatic salamanders (Hynobiidae)

Siberian Salamanders (Ranodon)

Siberian salamander (Ranodon sibiricus)