Ostroluchkas (Capoetobrama)

Chu ostroluchka (Capoetobrama kuschakewitschi orientalis)