Сүйрікқанаттар (Capoetobrama)

Сүйрікқанат (Capoetobrama kuschakewitschi orientalis)